How To Make Bananas Catfish Bait (5) Fishing Tips – Cách Làm Mồi Câu Cá Tra Với ChuốiCông thức:1) cám cá 300gr. 2) chuối tây chín ba quả.3)mẻ chua nửa bát đun sôi tất cả trộn đều bop kỹ, cám Cá trộn nước sôi cho dậy mùi, gói kín một giờ.

Tag: cách làm mồi câu cá tra hồ 2013, Exercise, To, Fish, How, Make, Bait, how to make fish bait, carp bait, catfish bait, làm mồi câu cá, Fishing Bait (Sports Equipment), How to fishing, how to make catfish bait, Catfish Bait (5), How to make Catfish Bait (5), Hướng Dẫn Mồi, Mồi câu cá tra, Hướng Dẫn Mồi câu cá tra, How to make Catfish Bait (5) Hướng Dẫn Mồi câu cá tra, cám Cá trộn nước sôi cho dậy mùi, gói kín một giờ., bát đun sôi tất cả trộn đều bop kỹ, chuối tây chín ba quả, mẻ chua nửa bát, cám cá, Công thức:

Xem thêm: https://giảitrí365.vn/giai-tri

Nguồn: https://giảitrí365.vn

Rate this post

Originally posted 2021-05-01 14:08:20.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.